Trang chủ » Chưa được phân loại
27/03/2022 10:08

Một nhà báo kì cựu

ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʟà ᴍộᴛ ɴʜâɴ ѵậᴛ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙɪếᴛ đếɴ ѵà “ɴổɪ ᴛɪếɴɢ” ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ. ɴʜữɴɢ ʙᴜổɪ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ ᴛʀêɴ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ ʟᴜôɴ ᴄó số ʟượɴɢ ʀấᴛ ʟớɴ ɴɢườɪ ᴛʜᴇo ᴅõɪ. ɴʜưɴɢ ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ǫᴜᴀɴʜ ɴʜâɴ ѵậᴛ ɴàʏ ᴄũɴɢ ɢâʏ ɴʜɪềᴜ ᴛʀ.ᴀɴʜ ᴄ.ã.ɪ ᴛʀoɴɢ sᴜốᴛ ɢầɴ ᴍộᴛ ɴăᴍ ǫᴜᴀ…

ᴛʜᴇo ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛ.ố, ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ ѵề ʜàɴʜ ѵɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅo ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ѵà ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ” ᴛʜᴇo Đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻, sửᴀ đổɪ ʙổ sᴜɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽. ѵɪệɴ ᴋɪểᴍ s.á.ᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄùɴɢ ᴄấᴘ đã ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɴàʏ.

ᴍớɪ đâʏ, ᴍộᴛ ɴʜà ʙáo ᴄᴀɴᴅ ᴄũɴɢ đã ᴄó ɴʜữɴɢ ɴʜìɴ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ѵề ѵấɴ đề ɴàʏ. ɴɢᴜʏêɴ ѵăɴ ʙàɪ ѵɪếᴛ ɴʜư sᴀᴜ:

“ɴʜìɴ ᴛừ ѵɪệᴄ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ.

𝟷. ᴄó ᴛʜể ɴóɪ 𝟸 ɴăᴍ ǫᴜᴀ ᴋʜôɴɢ ᴍộᴛ ᴘʜóɴɢ ѵɪêɴ, ɴʜà ʙáo, ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ɴào ʟạɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ, ᴛʜᴜ ʜúᴛ đượᴄ 𝟷 ʟượɴɢ ʟớɴ đôɴɢ đảo ɴɢườɪ xᴇᴍ, ɴɢʜᴇ, ᴄʜú ý ɴʜư ʙà ɴʜᴘ. ѵì sᴀo ѵậʏ?

𝟸. ʙởɪ ᴄũɴɢ ᴄʜỉ ᴄó ʙà ᴍớɪ ᴅáᴍ “đ.ấ.ᴜ”, đụɴɢ ᴄʜạᴍ đếɴ ɴʜữɴɢ ɴɢʜệ sỹ, ᴄᴀ sỹ ᴍà ᴄó ʟượɴɢ ғᴀɴ ʟêɴ đếɴ ʜàɴɢ ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ. ʙà ᴋʜôɴɢ ɴóɪ ᴋɪểᴜ ѵòɴɢ ѵo ᴛᴀᴍ ǫᴜốᴄ ʜᴀʏ ᴋʜơɪ ᴋʜơɪ ɴʜư ᴍộᴛ số ʙáo ᴄʜí ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴍà ʙà ᴄʜỉ ᴛʀựᴄ ᴅɪệɴ, ᴄ.ʜ.ử.ɪ ᴛʀựᴄ ᴅɪệɴ, ɴɢ.oᴀ ɴɢ.oắᴛ đếɴ ʟạɴʜ ʟùɴɢ.

𝟹. ᴍìɴʜ ᴄʜỉ ɴɢʜᴇ ʙà ɴóɪ ʜìɴʜ ɴʜư 𝟷 ʜᴀɪ ʟầɴ đầᴜ, ѵì ɴóɪ ᴛʜậᴛ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ѵà ᴄʜẳɴɢ đủ ᴋɪêɴ ɴʜẫɴ ɴɢʜᴇ ɢɪọɴɢ ʀ.ᴀ ʀ.ả ᴄủᴀ ʙà. ɴʜưɴɢ ᴛʀớ ᴛʀêᴜ ʟà sáɴɢ ɴào ᴄà ᴘʜê ʟạɪ đượᴄ ᴍộᴛ ôɴɢ ᴀɴʜ ʜâᴍ ᴍộ ʙà ʜằɴɢ ᴋể ʟạɪ ʙà đᴀɴɢ ɴóɪ ᴀɪ, ѵấɴ đề ɢì…ѵì ѵậʏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ѵề ʙà ʟᴜôɴ đủ.

𝟺. ѵɪệᴄ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʟâᴜ ɴᴀʏ ᴄó ʟẽ ở ѵɴ íᴛ ᴀɪ ʟàᴍ đượᴄ ɴʜư ѵợ ᴄʜồɴɢ ʙà ʜằɴɢ (ᴅù ʙᴀo ɴʜɪêᴜ ɴɢườɪ ɢɪàᴜ ɴứᴛ đố đ.ổ ѵáᴄʜ). ѵợ ᴄʜồɴɢ ʙà ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʙằɴɢ ᴄʜíɴʜ đồɴɢ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʟàᴍ ʀᴀ (ᴄòɴ ʟàᴍ ᴛʜế ɴào để ᴄó ᴛɪềɴ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ʙàɴ đếɴ, ѵì ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ), ᴄó ʟẽ ѵì ѵậʏ ɴêɴ ᴋʜɪ ɴɢʜệ sỹ ᴄũɴɢ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴʜưɴɢ ʜô ʜào ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ, ʀồɪ ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ ʙáo ᴄʜí ɴʜảʏ ѵào ᴛâɴɢ ʙ.ố.ᴄ ʟêɴ ᴍâʏ xᴀɴʜ, ɴêɴ ʙà ɢʜ.éᴛ ᴄʜăɴɢ. ѵì ѵậʏ ʙà ᴄʜủ ʏếᴜ ᴄ.ʜ.ử.ɪ ɴɢʜệ sỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ѵà ᴍộᴛ số ᴛờ ʙáo, ᴘʜóɴɢ ѵɪêɴ. ʟàᴍ ɴɢʜề ɴêɴ ᴍìɴʜ ʙɪếᴛ, ʜɪệɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ɴɢʜệ sỹ ʙỏ ᴛɪềɴ ʀᴀ ᴛʜᴜê ʙáo ᴄʜí để đ.á.ɴ.ʜ ʙóɴɢ ᴛêɴ ᴛᴜổɪ ʟà ᴄó. ѵì ѵậʏ, ở ᴍộᴛ số ᴛờ ʙáo, ᴛạᴘ ᴄʜí ɴʜɪềᴜ ᴘʜóɴɢ ѵɪêɴ ɢɪờ ᴛʀᴀɴʜ ɴʜᴀᴜ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴍảɴɢ ɢɪảɪ ᴛʀí, ᴅù ᴛʀướᴄ đâʏ ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴛʀáɴʜ. ѵà ᴄũɴɢ ѵì ᴛʜế, ᴋʜɪ ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sỹ (ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛàɪ ɴăɴɢ) đɪ ăɴ, đɪ ɴɢủ, đɪ ᴅéᴘ ɢì, ăɴ ốᴄ, ăɴ ʙúɴ ʜếɴ…ɴʜưɴɢ đềᴜ ᴄó ᴛʀêɴ ᴍặᴛ ʙáo ʟà ѵì ѵậʏ.

𝟻. ᴋể ʀᴀ ᴛʜì ʙà ʜằɴɢ ᴅùɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ ᴄũɴɢ ʟàᴍ đượᴄ ᴍộᴛ số ѵɪệᴄ đấʏ ᴄʜứ: ʙà ᴋʜôɴɢ ɴóɪ ᴛʜì ᴀɴʜ ʜʟ ɴʜà ᴍìɴʜ ʙɪếᴛ ʙᴀo ɢɪờ ᴍớɪ ᴄʜɪ ʀᴀ 𝟷𝟺 ᴛỏɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. ʙà ᴋʜôɴɢ ɴóɪ ᴛʜì ᴄô ᴛɪêɴ, ᴀɴʜ ᴛʜàɴʜ đâᴜ ᴄó ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴋê ᴋʜᴀɪ. Íᴛ ɴʜấᴛ ʟà ᴛừ ʙâʏ ɢɪờ ᴀɪ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʙằɴɢ ᴛɪềɴ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴛíɴʜ đếɴ ѵɪệᴄ ʀõ ʀàɴɢ, ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴛừ đầᴜ. ʙà ᴋʜôɴɢ ɴóɪ ᴛʜì ᴄó ʟẽ ɢɪờ ᴛʜầɴ ʏ ѵʜʏ ѵẫɴ đᴀɴɢ ʟ.ừ.ᴀ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ʙɪếᴛ ʙᴀo ɴɢườɪ ɴɢʜèo ở ѵùɴɢ ǫᴜê ɴào đó. ʙà ᴋʜôɴɢ ɴóɪ ʀᴀ ʀả ѵề ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ѵũ ᴛʀụ ᴛʜì ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴛʜầʏ ôɴɢ ɴộɪ ʟà ᴀɪ.

𝟼. ɴʜưɴɢ ᴄáɪ ɢì ǫᴜá ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜᴀʏ, ʟẽ ʀᴀ ʙà ɴɢʜỉ ɴɢᴀɴɢ ᴛừ đó, x.áᴄʜ ѵáʏ, xáᴄʜ ᴛúɪ đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ʟà oᴋ ʀồɪ. ɴʜưɴɢ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴋʜɪ ʟàᴍ ѵɪệᴄ ɢì đó, ʜọ íᴛ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ đɪểᴍ ᴅừɴɢ ʟạɪ ѵà ʙà ʟà ᴍộᴛ ᴛʀoɴɢ số đó. ɴêɴ ѵɪệᴄ ᴄáɪ ᴋếᴛ ʙà ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đã ᴅự ʙáo đúɴɢ.

𝟽. ᴀɪ sᴀɪ ɴɢườɪ đó ᴄʜịᴜ, ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ ѵớɪ ʜàɴʜ ѵɪ sᴀɪ ᴛʀáɪ ɴếᴜ ᴍìɴʜ ɢâʏ ʀᴀ. ɴʜưɴɢ ᴋʜɪ ʙà ʙị ᴋʜởɪ ᴛ.ố, ʙ.ắ.ᴛ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ ᴍìɴʜ ᴛʜấʏ ᴍộᴛ số ᴘѵ ᴄʜọɴ đăɴɢ ᴄáɪ ảɴʜ ʙà ɴʜ.àᴜ ɴʜĩ, ᴛʜ.ấᴛ ᴛʜ.ầɴ…ᴛʜấʏ sᴀo sᴀo. ʙà ᴄó ᴛ.ộ.ɪ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴘʜảɪ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʀồɪ ѵɪệɴ, ᴛ.ò.ᴀ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɴʜưɴɢ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ đã ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ʀồɪ.

ᴘs: ʙà ᴄó 𝟷 ɴɢàɴ ʜᴀʏ 𝟷 ᴛʀăᴍ ɴɢàɴ ᴛỷ, ʙà ᴄó đɪ ᴛ.ù ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜì ᴄʜẳɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɢì đếɴ ᴍìɴʜ, ɴʜưɴɢ ᴛʜấʏ ᴄũɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛʜươɴɢ. ʙà ʙị ʙ.ắ.ᴛ ᴀɪ ʜả ʜê ᴍìɴʜ ᴛʜấʏ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟắᴍ. ᴍìɴʜ ʜᴀʏ ɴɢʜĩ íᴛ ɴʜấᴛ ʙà ᴄũɴɢ đã ɢɪúᴘ, đóɴɢ ɢóᴘ đượᴄ ᴄʜo ɴʜɪềᴜ ᴍảɴʜ đờɪ ᴛʀoɴɢ sᴜốᴛ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴăᴍ ǫᴜᴀ. ᴛʜôɪ ɴɢʜỉ đɪ ʙà, ʙɪếᴛ đâᴜ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʟà ᴄáɪ ᴘʜᴀɴʜ ᴄʜo ʙà ɴɢʜỉ ɴɢơɪ ѵà ᴋéo ᴅàɪ ᴛᴜổɪ ᴛʜọ ᴄʜo ᴄᴜộᴄ đờɪ ʙà, ѵì ở ɴɢoàɪ ʙà ᴄứ ɴóɪ ʜàɴɢ ᴛɪếɴɢ đồɴɢ ʜồ ѵậʏ ᴄũɴɢ ᴛổɴ ᴛʜọ ʟắᴍ ʟắᴍ.”

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM