Trang chủ » Chưa được phân loại
30/03/2022 08:29

f511

Qᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙướᴄ đầᴜ xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ғʟᴄ ᴛʀịɴʜ ᴠăɴ ǫᴜʏếᴛ ᴠà ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠừᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ôɴɢ ǫᴜʏếᴛ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʜᴀᴏ ᴛúɴɢ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ 𝟸𝟷𝟷, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự. ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ôɴɢ ǫᴜʏếᴛ xảʏ ʀᴀ ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟸.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟷, ôɴɢ ᴛʀịɴʜ ᴠăɴ ǫᴜʏếᴛ ʙấᴛ ɴɢờ đăɴɢ ᴋý ʙáɴ 𝟷𝟽𝟻 ᴛʀɪệᴜ ᴄổ ᴘʜɪếᴜ ғʟᴄ ᴛừ ɴɢàʏ, ɢɪá ᴛʀị ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴅự ᴋɪếɴ ᴛʜᴇᴏ ᴍệɴʜ ɢɪá ʟà 𝟷.𝟽𝟻𝟶 ᴛỷ đồɴɢ. ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴅự ᴋɪếɴ ᴛừ 𝟷𝟶/𝟷 – 𝟷𝟽/𝟷. ᴍụᴄ đíᴄʜ đượᴄ ôɴɢ ǫᴜʏếᴛ ɴêᴜ ʟà ᴄơ ᴄấᴜ ᴛàɪ sảɴ. ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴛʜᴏả ᴛʜᴜậɴ ʜᴏặᴄ ᴋʜớᴘ ʟệɴʜ. ᴛʀướᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ôɴɢ ǫᴜʏếᴛ ɴắᴍ ɢɪữ 𝟸𝟷𝟻 ᴛʀɪệᴜ ᴄổ ᴘʜɪếᴜ ғʟᴄ ᴛươɴɢ ứɴɢ 𝟹𝟶,𝟹𝟺% ᴠốɴ đɪềᴜ ʟệ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ.


Ôɴɢ ᴛʀịɴʜ ᴠăɴ ǫᴜʏếᴛ. Ảɴʜ: ғʟᴄ.ᴠɴ
ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟷, sở ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ᴛᴘ. ʜᴄᴍ (ʜᴏsᴇ) ʀᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ʜᴜỷ ʙỏ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ʙáɴ 𝟽𝟺,𝟾 ᴛʀɪệᴜ ᴄổ ᴘʜɪếᴜ ғʟᴄ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟷 ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄủᴀ Ủʏ ʙᴀɴ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ɴʜà ɴướᴄ. ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ʜủʏ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴅᴏ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴛậᴘ đᴏàɴ ғʟᴄ ᴛʀịɴʜ ᴠăɴ ǫᴜʏếᴛ ᴋʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ, ᴋʜôɴɢ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟾/𝟷, Ủʏ ʙᴀɴ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ɴʜà ɴướᴄ xử ᴘʜạᴛ ôɴɢ ǫᴜʏếᴛ 𝟷,𝟻 ᴛỷ đồɴɢ ᴠà đìɴʜ ᴄʜỉ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟻 ᴛʜáɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ᴛô Âɴ xô, ᴄʜáɴʜ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀêɴ đã “ɢâʏ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜà đầᴜ ᴛư, ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ”.

ᴄùɴɢ ᴠớɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛố ᴛụɴɢ ᴠớɪ ôɴɢ ǫᴜʏếᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄòɴ ᴋʜáᴍ xéᴛ 𝟸𝟷 địᴀ đɪểᴍ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ. ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ, ʟệɴʜ ᴛố ᴛụɴɢ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã đượᴄ ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bo-cong-an-noi-ve-thiet-hai-do-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-gay-ra-826442.html

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM