Trang chủ » Chưa được phân loại
29/03/2022 12:24

f41

ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴄʜở ʟãɴʜ đạᴏ ᴄʜɪ ᴄụᴄ ᴛʜủʏ sảɴ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ʀᴀ sâɴ ʙᴀʏ đɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ, xᴇ ʙɪểɴ xᴀɴʜ ᴛôɴɢ ᴠàᴏ ǫᴜáɴ ʙáɴ ʜᴏᴀ ǫᴜả ᴠᴇɴ đườɴɢ ᴋʜɪếɴ 𝟸 ɴɢườɪ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴ.ɢ, 𝟷 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ.
ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙìɴʜ Địɴʜ ᴄʜỉ đạᴏ xử ɴɢʜɪêᴍ ᴠụ xᴇ ʙɪểɴ xᴀɴʜ ᴛôɴɢ ᴄʜ.ế.ᴛ 𝟸 ᴍẹ ᴄᴏɴ
ᴛʜầʏ ɢɪáᴏ ᴅạʏ ʟáɪ ô ᴛô ᴄʜạʏ xᴇ ʙɪểɴ xᴀɴʜ ᴛôɴɢ ᴄʜế.ᴛ ɴɢườɪ “ᴛừɴɢ ᴄó ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʟàᴍ ᴄsɢᴛ”
xᴇ ʙɪểɴ xᴀɴʜ ᴛôɴɢ ᴄʜ.ế.ᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ đᴀɴɢ đɪ ʙộ sᴀɴɢ đườɴɢ
sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟹, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ sở ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ɴôɴɢ ᴛʜôɴ (ɴɴ&ᴘᴛɴᴛ) ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ xáᴄ ɴʜậɴ, ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ ʟúᴄ 𝟽ʜ𝟷𝟻 ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟹, ᴛʀêɴ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴘʜố ᴄᴀᴏ sơɴ (ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ʜưɴɢ, ᴛᴘ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏá) ᴋʜɪếɴ 𝟸 ɴɢườɪ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴ.ɢ ᴠà 𝟷 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ʙị ᴛʜươɴɢ.

xᴇ ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴄʜɪ ᴄụᴄ ᴛʜủʏ sảɴ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ, ᴅᴏ ᴛàɪ xế ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴛʜôɴɢ ʟáɪ xᴇ. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴạɴ, ᴛàɪ xế đã đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ.

ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʀêɴ, xᴇ ʙɪểɴ xᴀɴʜ ᴍᴀɴɢ ʙᴋs 𝟹𝟼ᴍ-𝟶𝟶𝟸.𝟼𝟽 ᴅᴏ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴛʜôɴɢ (𝟹𝟿 ᴛᴜổɪ), ở ᴘʜố 𝟹, ᴘʜườɴɢ ᴛʜɪệᴜ ᴅươɴɢ, ᴛᴘ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏá đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ. ᴋʜɪ đɪ đếɴ ɴɢã ᴛư ở ᴘʜố ᴄᴀᴏ sơɴ ʙấᴛ ɴɢờ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴠớɪ xᴇ ᴍáʏ ʙᴋs 𝟹𝟼ᴘ𝟷-𝟿𝟷𝟺𝟿 ᴅᴏ ôɴɢ ʟ.ʜ.Đ., (𝟼𝟼 ᴛᴜổɪ) ở ᴘʜườɴɢ Đôɴɢ ᴛʜọ, ᴛᴘ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏá đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ. ᴅᴏ ᴍấᴛ ʟáɪ, xᴇ ʙɪểɴ xᴀɴʜ ʟᴀᴏ ᴠàᴏ ǫᴜáɴ ʙáɴ ʜᴏᴀ ǫᴜả ᴠᴇɴ đườɴɢ ᴄó 𝟸 ɴɢườɪ đᴀɴɢ ɴɢồɪ ʙáɴ ʜàɴɢ.

ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ: ᴄʜở ʟãɴʜ đạᴏ ʀᴀ sâɴ ʙᴀʏ, xᴇ ʙɪểɴ xᴀɴʜ ᴛôɴɢ ᴄʜ.ế.ᴛ 𝟸 ɴɢườɪ – Ảɴʜ 𝟷.
ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ xᴇ ʙɪểɴ xᴀɴʜ ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋʜɪếɴ 𝟸 ɴɢườɪ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ

ʜậᴜ ǫᴜả, ᴠụ ᴛɴɢᴛ ᴋʜɪếɴ ôɴɢ ʟ.ʜ.Đ. ʙị ᴛʜươɴɢ, đượᴄ đưᴀ đɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ. ʜᴀɪ ɴɢườɪ ɴɢồɪ ʙáɴ ʜᴏᴀ ǫᴜả ᴛử ᴠᴏɴɢ ɢồᴍ: ʟ.ᴠ.ᴀ. (𝟼𝟻 ᴛᴜổɪ) ở ᴘʜố ᴄᴀᴏ sơɴ, ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ʜưɴɢ, ᴛᴘ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏá ᴠà ʜ.ᴠ.ʜ (ở ʜᴜʏệɴ ʜậᴜ ʟộᴄ, ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏá).

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ sở ɴɴ&ᴘᴛɴᴛ, ᴛʜờɪ đɪểᴍ xᴇ ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴạɴ đᴀɴɢ ᴄʜở ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ᴄườɴɢ – ᴄʜɪ ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄʜɪ ᴄụᴄ ᴛʜủʏ sảɴ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ – ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ ᴄủᴀ đơɴ ᴠị ɴàʏ ʟêɴ sâɴ ʙᴀʏ sᴀᴏ ᴠàɴɢ ʙᴀʏ ᴠàᴏ ᴛᴘ ɴʜᴀ ᴛʀᴀɴɢ (ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ) để ʜọᴄ ʟớᴘ ʙồɪ ᴅưỡɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛàᴜ ᴄá ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜɪêᴜ sɪɴʜ ᴄủᴀ ᴛổɴɢ ᴄụᴄ ᴛʜủʏ sảɴ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴀɪ ɴạɴ xảʏ ʀᴀ, ʟãɴʜ đạᴏ sở ɴɴ&ᴘᴛɴᴛ ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴄùɴɢ ᴄʜɪ ᴄụᴄ ᴛʜủʏ sảɴ ᴄũɴɢ đã ᴛớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ ᴠà ᴄʜɪᴀ sẻ ᴍấᴛ ᴍáᴛ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ. ʜɪệɴ sở đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ.

nguồn soha.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM