Trang chủ » Chưa được phân loại
03/04/2022 16:46

bo97

ᴍộᴛ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟾 ở ʙắᴄ ɴɪɴʜ ᴍớɪ đâʏ đã ᴛʀᴇᴏ ᴄổ ᴛ.ự ᴛ.ử ᴠà để ʟạɪ ᴛʜư ᴛᴜʏệᴛ ᴍệɴʜ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đᴀᴜ đớɴ, xóᴛ xᴀ.
ᴄʜɪềᴜ 𝟷/𝟺, ʟãɴʜ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʙắᴄ ɴɪɴʜ (ʙắᴄ ɴɪɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴍộᴛ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟾 ʜọᴄ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴄs Đạɪ ᴘʜúᴄ ʟà ɴ.ᴋ.ᴠ (𝟷𝟺 ᴛᴜổɪ) ᴍớɪ đâʏ đã đượᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛ.ử ᴠ.ᴏ.ɴ.ɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛư ᴛʜ.ế ᴛʀ.ᴇᴏ ᴄ.ổ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜà ɴộɪ: ‘ɴếᴜ ᴘᴠ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ǫᴜá ɢɪớɪ ʜạɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴄʜáʏ ɴổ, ᴄó ᴛʜể ɢặᴘ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ’
ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄó để ʟạɪ ᴛʜư ᴠà ɴʜậᴛ ᴋý, ɴóɪ ʀằɴɢ “ᴍìɴʜ sắᴘ đɪ xᴀ”, ɴêɴ ᴍọɪ ɴɢườɪ sᴜʏ đᴏáɴ ᴇᴍ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛʀầᴍ ᴄảᴍ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠàᴏ sáɴɢ 𝟹𝟷/𝟹, ᴘʜòɴɢ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʙắᴄ ɴɪɴʜ, ᴘʜòɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛʜươɴɢ ʙɪɴʜ ᴠà xã ʜộɪ đã đếɴ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ ᴄʜɪᴀ ʙᴜồɴ ᴄùɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴘʜáᴘ ʟý, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴛᴀɴɢ ʟễ.

 

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM