Trang chủ » Chưa được phân loại
25/03/2022 10:29

989

Tối 24/3, ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴛạɪ ʜᴀɪ ᴄăɴ ɴʜà ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴʜɪềᴜ ᴠậᴛ ᴄʜứɴɢ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

Đếɴ ɢɪữᴀ đêᴍ 𝟸𝟺/𝟹, ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄủᴀ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ (ᴘᴄ𝟶𝟷) ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴛạɪ ᴄăɴ ɴʜà số 𝟼 đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜôɴɢ, ǫᴜậɴ 𝟹 ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟷, ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ Đạɪ ɴᴀᴍ, ᴛʀụ sở ᴛạɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ).

Đượᴄ ʙɪếᴛ, đâʏ ʟà ᴄăɴ ɴʜà ᴍà ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ – ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴜʏ ᴅũɴɢ (ᴛứᴄ ᴅũɴɢ “ʟò ᴠôɪ”) sɪɴʜ sốɴɢ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ. Đâʏ ᴄũɴɢ ʟà địᴀ đɪểᴍ ᴍà ʙà ʜằɴɢ ʜᴀʏ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀêɴ ᴍảɴɢ xã ʜộɪ, ᴄó ᴍờɪ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ đếɴ ᴄùɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴅự.

ᴋʜɪ ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đᴀɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛạɪ ᴄăɴ ɴʜà ᴛʜì ʟúᴄ 𝟸𝟸ʜ𝟹𝟶 ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ᴠôɪ” xᴜấᴛ ʜɪệɴ, đɪ ᴛʀêɴ ô ᴛô ᴠề đếɴ ɴʜà.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴄăɴ ɴʜà số 𝟼 đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜôɴɢ đếɴ ɴửᴀ đêᴍ ᴠẫɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏả, đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự. ᴄó ʀấᴛ đôɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪếᴜ ᴋỳ, ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ɴʜà, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ…

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴʜɪềᴜ ᴛᴀɪ ʟɪệᴜ, ᴠậᴛ ᴄʜứɴɢ ᴋʜɪ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴʜà ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ở đườɴɢ ɴɢô Đứᴄ ᴋế, ǫᴜậɴ 𝟷. Ảɴʜ: Đìɴʜ ᴛᴜʏếɴ
ᴛʀướᴄ đó, ᴛʀᴏɴɢ ᴛốɪ 𝟸𝟺/𝟹, ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴄăɴ ɴʜà ᴛʜứ 𝟸 ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ ᴛạɪ số 𝟷𝟽 – 𝟷𝟿 đườɴɢ ɴɢô Đứᴄ ᴋế, ᴘʜườɴɢ ʙếɴ ɴɢʜé, ǫᴜậɴ 𝟷. Đâʏ ʟà địᴀ ᴄʜỉ ᴍà ʙà ʜằɴɢ đăɴɢ ᴋý ᴛʜườɴɢ ᴛʀú.

sᴀᴜ ʜơɴ 𝟸ʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đã ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴʜɪềᴜ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴠậᴛ ᴄʜứɴɢ ᴛạɪ ᴄăɴ ɴʜà, đóɴɢ ᴠàᴏ ᴛʜùɴɢ ᴍᴀɴɢ ʟêɴ ô ᴛô đưᴀ đɪ.

ɴʜư đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ 𝟸𝟺/𝟹, ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄủᴀ ᴘʜòɴɢ ᴘᴄ𝟶𝟷 – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴛốɴɢ đạᴛ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ᴛʜɪ ʜàɴʜ ʟệɴʜ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”, ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ 𝟸𝟺/𝟹. Ảɴʜ: ᴄᴀᴄᴄ
ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã ʟợɪ ᴅụɴɢ sứᴄ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ, sử ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄủᴀ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴛʀêɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴʜɪềᴜ ʙᴜổɪ ᴘʜáᴛ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ đờɪ ᴛư ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ; ᴛʀᴏɴɢ đó sử ᴅụɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢôɴ ᴛừ ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ɴʜụᴄ ᴍạ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜợᴘ ᴛáᴄ, ᴄᴏɪ ᴛʜườɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đôɴɢ ɴɢườɪ đếɴ ɴʜà ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴄó ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ɢâʏ ᴍấᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴛạɪ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠà ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜáᴄ.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/thu-giu-nhieu-vat-chung-khi-kham-xet-hai-can-nha-cua-ba-nguyen-phuong-hang-825375.html

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM