Trang chủ » Chưa được phân loại
04/03/2022 10:40

L͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟a͟i͟

M͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟á͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟l͟á͟i͟ ͟x͟e͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟b͟i͟ể͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟â͟m͟ ͟l͟ý͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟ố͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟1͟/͟3͟.͟

N͟g͟à͟y͟ ͟3͟/͟3͟,͟ ͟b͟á͟o͟ ͟D͟â͟n͟ ͟t͟r͟í͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟C͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟C͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟H͟à͟m͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟(͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟B͟ì͟n͟h͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟)͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ị͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟m͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ự͟ ͟Đ͟i͟n͟h͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟(͟2͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟ở͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟K͟o͟n͟ ͟T͟u͟m͟)͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟v͟ề͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟”͟H͟ủ͟y͟ ͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟à͟i͟ ͟s͟ả͟n͟”͟.͟

͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟l͟á͟i͟ ͟m͟á͟y͟ ͟m͟ú͟c͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟g͟à͟u͟ ͟đ͟ậ͟p͟ ͟n͟á͟t͟ ͟2͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟c͟a͟o͟ ͟t͟ố͟c͟ ͟V͟ĩ͟n͟h͟ ͟H͟ả͟o͟ ͟-͟ ͟P͟h͟a͟n͟ ͟T͟h͟i͟ế͟t͟ ͟(͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟t͟h͟ô͟n͟ ͟2͟,͟ ͟x͟ã͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟ ͟M͟i͟n͟h͟,͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟H͟à͟m͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟ ͟B͟ắ͟c͟)͟.͟

͟T͟ạ͟i͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟,͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟l͟á͟i͟ ͟m͟á͟y͟ ͟m͟ú͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟h͟ầ͟u͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟h͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟g͟ó͟i͟ ͟t͟h͟ầ͟u͟ ͟X͟L͟0͟4͟.͟

͟C͟h͟i͟ề͟u͟ ͟1͟/͟3͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟,͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟a͟n͟h͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟h͟á͟i͟ ͟N͟h͟ậ͟t͟ ͟T͟.͟ ͟(͟4͟0͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟a͟m͟,͟ ͟t͟h͟ủ͟ ͟k͟h͟o͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟c͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟c͟u͟n͟g͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟d͟ầ͟u͟ ͟c͟h͟o͟ ͟x͟e͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟h͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟a͟o͟ ͟t͟ố͟c͟)͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟â͟u͟ ͟t͟h͟u͟ẫ͟n͟.͟

͟L͟ú͟c͟ ͟t͟r͟a͟n͟h͟ ͟c͟ã͟i͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟T͟.͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟l͟ẽ͟ ͟t͟h͟ô͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟c͟h͟ử͟i͟ ͟b͟ớ͟i͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟n͟ổ͟i͟ ͟n͟ó͟n͟g͟,͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ể͟n͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟m͟ú͟c͟ ͟đ͟ậ͟p͟ ͟p͟h͟á͟ ͟2͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟ó͟ ͟x͟e͟ ͟b͟á͟n͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟m͟à͟ ͟a͟n͟h͟ ͟T͟.͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ể͟n͟.͟
Lời khai của nam thanh niên lái máy múc đập nát ô tô có người bên trong - Ảnh 1.
͟C͟h͟i͟ế͟c͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟b͟ị͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟g͟ầ͟u͟ ͟”͟b͟ă͟m͟ ͟b͟ổ͟”͟ ͟t͟a͟n͟ ͟n͟á͟t͟.͟

͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟t͟r͟a͟o͟ ͟đ͟ổ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟P͟V͟ ͟b͟á͟o͟ ͟G͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟a͟n͟h͟ ͟T͟.͟ ͟(͟t͟h͟ủ͟ ͟k͟h͟o͟)͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟ó͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟v͟à͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟q͟u͟a͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟p͟h͟ủ͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟â͟u͟ ͟t͟h͟u͟ẫ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟.͟ ͟“͟T͟ô͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟b͟á͟o͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟v͟à͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟â͟u͟ ͟t͟h͟u͟ẫ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟l͟á͟i͟ ͟x͟e͟ ͟n͟à͟y͟”͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟T͟.͟ ͟k͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟.͟

͟T͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ị͟ ͟t͟h͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟2͟1͟/͟2͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟1͟/͟3͟,͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟t͟h͟ử͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟k͟ý͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟.͟ ͟A͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟ở͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟l͟á͟n͟ ͟t͟r͟ạ͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟.͟ ͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟,͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟â͟u͟ ͟t͟h͟u͟ẫ͟n͟ ͟h͟a͟y͟ ͟x͟í͟c͟h͟ ͟m͟í͟c͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟a͟i͟.͟

͟L͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟á͟c͟ ͟q͟u͟ả͟n͟ ͟l͟ý͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟â͟n͟,͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟l͟á͟n͟ ͟t͟r͟ạ͟i͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟ã͟n͟h͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟q͟u͟ả͟n͟ ͟l͟ý͟ ͟g͟ó͟i͟ ͟t͟h͟ầ͟u͟ ͟X͟L͟ ͟-͟ ͟0͟4͟ ͟c͟a͟o͟ ͟t͟ố͟c͟ ͟V͟ĩ͟n͟h͟ ͟H͟ả͟o͟ ͟-͟ ͟P͟h͟a͟n͟ ͟T͟h͟i͟ế͟t͟ ͟c͟h͟o͟ ͟h͟a͟y͟,͟ ͟q͟u͟a͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟ở͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟l͟á͟n͟ ͟t͟r͟ạ͟i͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟á͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟l͟á͟i͟ ͟x͟e͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟b͟i͟ể͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟â͟m͟ ͟l͟ý͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟ố͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟1͟/͟3͟.͟

͟”͟C͟ó͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟đ͟ê͟m͟,͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟á͟n͟ ͟t͟r͟ạ͟i͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟ổ͟n͟g͟ ͟(͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟-͟ ͟P͟V͟)͟ ͟b͟ậ͟t͟ ͟d͟ậ͟y͟ ͟c͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟v͟ô͟ ͟t͟ư͟.͟ ͟A͟n͟h͟ ͟e͟m͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟á͟n͟ ͟t͟r͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟x͟í͟c͟h͟ ͟m͟í͟c͟h͟,͟ ͟m͟â͟u͟ ͟t͟h͟u͟ẫ͟n͟ ͟g͟ì͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟q͟u͟a͟”͟,͟ ͟v͟ị͟ ͟l͟ã͟n͟h͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟g͟ó͟i͟ ͟t͟h͟ầ͟u͟ ͟X͟L͟ ͟-͟ ͟0͟4͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟P͟V͟ ͟b͟á͟o͟ ͟G͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟.͟

͟H͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟H͟à͟m͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟n͟g͟ ͟c͟ố͟ ͟h͟ồ͟ ͟s͟ơ͟ ͟v͟à͟ ͟x͟ử͟ ͟l͟ý͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟q͟u͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟.͟

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟a͟n͟ ͟n͟i͟n͟h͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟7͟h͟2͟0͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟/͟3͟,͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ể͟n͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟m͟ú͟c͟ ͟c͟ỡ͟ ͟l͟ớ͟n͟,͟ ͟d͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟đ͟ậ͟p͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟h͟á͟t͟ ͟v͟à͟o͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ậ͟u͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟l͟á͟n͟ ͟t͟r͟ạ͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟c͟a͟o͟ ͟t͟ố͟c͟ ͟V͟ĩ͟n͟h͟ ͟H͟ả͟o͟ ͟-͟ ͟P͟h͟a͟n͟ ͟T͟h͟i͟ế͟t͟ ͟g͟â͟y͟ ͟h͟ư͟ ͟h͟ỏ͟n͟g͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟.͟ ͟R͟ấ͟t͟ ͟m͟a͟y͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟x͟e͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟.͟ ͟N͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟s͟ợ͟ ͟b͟ỏ͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟.͟

͟K͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟0͟ ͟p͟h͟ú͟t͟ ͟s͟a͟u͟,͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟l͟á͟i͟ ͟x͟e͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟u͟ổ͟i͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟b͟á͟n͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟d͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ể͟n͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟x͟e͟ ͟b͟á͟n͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟l͟ù͟i͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟h͟o͟á͟t͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟,͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ể͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟g͟ầ͟u͟ ͟m͟á͟y͟ ͟m͟ú͟c͟ ͟đ͟ậ͟p͟ ͟t͟r͟ú͟n͟g͟ ͟n͟ó͟c͟ ͟x͟e͟,͟ ͟n͟â͟n͟g͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟n͟à͟y͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟d͟ậ͟p͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟.͟

͟T͟i͟ế͟p͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ể͟n͟ ͟x͟e͟ ͟m͟ú͟c͟ ͟đ͟ậ͟p͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟h͟á͟t͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟b͟á͟n͟ ͟t͟ả͟i͟,͟ ͟s͟á͟t͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟v͟ị͟ ͟t͟r͟í͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟.͟ ͟C͟ú͟ ͟đ͟ậ͟p͟ ͟m͟ạ͟n͟h͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟b͟á͟n͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟d͟ạ͟n͟g͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟.͟ ͟R͟ấ͟t͟ ͟m͟a͟y͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟k͟ị͟p͟ ͟b͟u͟n͟g͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟t͟h͟o͟á͟t͟ ͟r͟a͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟.͟

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM