Trang chủ » Chưa được phân loại
03/04/2022 16:45

ɴɢườɪ ᴍẹ ʜàᴏ ʜứɴɢ ᴛưởɴɢ Sɪɴʜ Đôɪ, ᴇᴍ ʙé ᴄʜàᴏ Đờɪ ᴋʜɪếɴ ᴍẹ ᴠà ʙáᴄ Sĩ ᴀɪ ᴄũɴɢ ʜốᴛ ʜᴏảɴɢ

sʜᴀʜᴇᴇɴ ᴋʜᴀɴ đếɴ ᴛừ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʀᴀᴛʟᴀᴍ ᴛʜᴜộᴄ ʙᴀɴɢ ᴍᴀᴅʜʏᴀ ᴘʀᴀᴅᴇsʜ, Ấɴ Độ ʀấᴛ ᴠᴜɪ ᴍừɴɢ ᴋʜɪ đượᴄ ʙɪếᴛ ᴄô sẽ sɪɴʜ đôɪ ở ɴɢᴀʏ ʟầɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ đầᴜ ᴛɪêɴ.

sʜᴀʜᴇᴇɴ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜắᴄ ʜẳɴ đã ʀấᴛ ᴍᴏɴɢ ᴄʜờ ɴɢàʏ đóɴ ᴄʜàᴏ ʜᴀɪ đứᴀ ᴄᴏɴ đầᴜ ʟòɴɢ. ɴʜưɴɢ đếɴ ɴɢàʏ ʜạ sɪɴʜ, ɴɢườɪ ᴍẹ ᴠà ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ đã ʀấᴛ sʜᴏᴄᴋ ᴋʜɪ ᴄʜỉ ᴄó ᴍộᴛ ᴇᴍ ʙé ʀᴀ đờɪ.

ᴋʜôɴɢ ᴄó sᴏɴɢ sɪɴʜ, ᴄʜỉ ᴍộᴛ ᴇᴍ ʙé đượᴄ sɪɴʜ ʀᴀ ᴠớɪ 𝟸 đầᴜ, 𝟹 ᴛᴀʏ ᴠà 𝟸 ᴛʀáɪ ᴛɪᴍ. ᴇᴍ ʙé ᴄó ʙàɴ ᴛᴀʏ ᴛʜứ ʙᴀ ᴅị ᴛậᴛ ʜướɴɢ ᴠề ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ɢɪữᴀ ʜᴀɪ ᴍặᴛ.


ᴇᴍ ʙé đượᴄ sɪɴʜ ʀᴀ ᴠớɪ 𝟸 đầᴜ, 𝟹 ᴛᴀʏ ᴠà 𝟸 ᴛʀáɪ ᴛɪᴍ

ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴇᴍ ʙé ɴʜư ᴠậʏ ᴛʜᴜộᴄ ʜộɪ ᴄʜứɴɢ ᴘᴀʀᴀᴘᴀɢᴜs ᴅɪᴄᴇᴘʜᴀʟɪᴄ – ᴋʜɪ 𝟸 ᴇᴍ ʙé ɢʜéᴘ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ᴛʜâɴ ʟúᴄ sɪɴʜ ʀᴀ. ʜộɪ ᴄʜứɴɢ ɴàʏ ʀấᴛ ᴅễ ᴋʜɪếɴ ᴄʜếᴛ ʟưᴜ ᴛʜᴀɪ ɴʜưɴɢ ᴠàᴏ ᴛʜứ ʙᴀ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟹 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴇᴍ ʙé ᴄʜàᴏ đờɪ, ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴅự địɴʜ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ.

ᴇᴍ ʙé đã đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɪɴᴅᴏʀᴇ ɢầɴ đó để đượᴄ ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ. ᴄòɴ ɴɢườɪ ᴍẹ ᴠẫɴ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ở ʀᴀᴛʟᴀᴍ.


ᴇᴍ ʙé đᴀɴɢ đượᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜᴏẻ ᴠà ᴄʜưᴀ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ

ʙáᴄ sĩ, ᴛɪếɴ sĩ ʟᴀʜᴏᴛɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ ʀấᴛ ʜɪếᴍ ᴠà ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ sứᴄ ᴋʜᴏẻ ᴄủᴀ ᴛʀẻ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ đầᴜ.” ᴅᴏ đó, ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛʜêᴍ ᴠà ᴄʜưᴀ ʟêɴ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ᴄʜᴏ ᴇᴍ.

sʜᴀʜᴇᴇɴ ᴠà ᴄʜồɴɢ ᴋʜɪ đɪ sɪêᴜ âᴍ ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ đượᴄ ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ɴóɪ ʀằɴɢ ʜọ sɪɴʜ đôɪ ɴʜưɴɢ ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ᴛʀướᴄ ᴠề ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʜɪếᴍ ɢặᴘ ɴàʏ.


Ảɴʜ ᴄʜụᴘ x-ǫᴜᴀɴɢ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ sʜᴀʜᴇᴇɴ
sʜᴀʜᴇᴇɴ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đầᴜ ᴛɪêɴ ʜạ sɪɴʜ ᴇᴍ ʙé ᴅíɴʜ ʟɪềɴ ᴛʜâɴ ɴɢườɪ. ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾, ở sʏʀɪᴀ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛươɴɢ ᴛự. ᴇᴍ ʙé đã sốɴɢ sóᴛ ᴛʜầɴ ᴋỳ sᴀᴜ ᴄᴀ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ᴄắᴛ ʙỏ ᴄʜɪếᴄ đầᴜ ᴛʜứ 𝟸.

ʙáᴄ sĩ ᴍᴇʜᴍᴇᴛ ᴋᴏᴘᴀʀᴀɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄᴀ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ɴàʏ ᴛʜườɴɢ ᴅẫɴ ᴛớɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ᴛʜᴇᴏ ʙáᴄ sĩ, ɴʜìɴ ᴄʜᴜɴɢ ʙệɴʜ ɴãᴏ ʙộ (ᴇɴᴄᴇᴘʜᴀʟᴏᴄᴇʟᴇ) ʜɪếᴍ ɢặᴘ ɴàʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ở 𝟷 ᴛʀêɴ 𝟻𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ sɪɴʜ. ʙệɴʜ ở ᴄấᴘ độ 𝟹 ᴠà 𝟺 íᴛ ᴘʜổ ʙɪếɴ ʜơɴ, ᴛʜườɴɢ ɢâʏ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ᴇᴍ ʙé ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ ᴛʜᴜộᴄ ᴄấᴘ độ 𝟹.

ᴛʜᴇᴏ ᴍɪʀʀᴏʀ

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM