Trang chủ » Chưa được phân loại
03/03/2022 08:01

ǫᴜáɴ ǫᴜâɴ ᴏʟʏᴍᴘɪᴀ ɢɪàᴜ ᴄó ʙậᴄ ɴʜấᴛ ᴠừᴀ ᴛʀở ᴠề ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ

ᴛʀᴏɴɢ số ɴʜữɴɢ ɴʜà ᴠô địᴄʜ Đườɴɢ ʟêɴ Đỉɴʜ ᴏʟʏᴍᴘɪᴀ ᴛʜì ᴄáɪ ᴛêɴ ʟê ᴠũ ʜᴏàɴɢ ɢâʏ ấɴ ᴛượɴɢ ᴍạɴʜ ʜơɴ ᴄả. ɢɪàɴʜ ᴄʜɪếɴ ᴛʜắɴɢ ở ᴍùᴀ ᴛʜɪ ᴛʜứ 𝟼 ᴄủᴀ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ, ᴀɴʜ ᴄó đượᴄ sᴜấᴛ ʜọᴄ ʙổɴɢ sᴀɴɢ ᴀᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ, ᴠà đâʏ ᴄʜíɴʜ ʟà ʙướᴄ ɴɢᴏặᴛ để ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴀɴʜ ᴛʜᴀʏ đổɪ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ. Đếɴ ɴᴀʏ, ᴀɴʜ đượᴄ xᴇᴍ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ǫᴜáɴ ǫᴜâɴ ᴏʟʏᴍᴘɪᴀ ɢɪàᴜ ᴄó ɴʜấᴛ ᴠớɪ ᴋʜốɪ ᴛàɪ sảɴ ᴛʀɪệᴜ đô.

sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ʜọᴄ ᴛậᴘ ᴠà ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ Úᴄ, ᴍớɪ đâʏ, ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ʟê ᴠũ ʜᴏàɴɢ đã ᴛɪếᴛ ʟộ ᴍộᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʜếᴛ sứᴄ ᴛʜú ᴠị. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛừ ɴʜữɴɢ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛʀêɴ ᴍxʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʜɪệɴ ᴛạɪ ɴʜà ᴠô địᴄʜ ᴏʟʏᴍᴘɪᴀ ɴăᴍ ᴛʜứ 𝟼 đã ᴠề ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ʟầɴ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴘʜảɪ ᴠề ᴛʜăᴍ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴữᴀ ᴍà ᴀɴʜ đã ǫᴜᴀʏ ᴠề ɴướᴄ để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ!

HOT: Quán quân Olympia giàu có bậc nhất vừa trở về Việt Nam làm việc sau 15 năm ở Úc, xem sự nghiệp mà choáng! - Ảnh 1.HOT: Quán quân Olympia giàu có bậc nhất vừa trở về Việt Nam làm việc sau 15 năm ở Úc, xem sự nghiệp mà choáng! - Ảnh 2.

ᴠợ ᴄủᴀ ʟê ᴠũ ʜᴏàɴɢ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠề ɴướᴄ ᴠớɪ ʙạɴ ʙè

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴅᴏ ʙà xã ᴀɴʜ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴀɴʜ ʟê ᴠũ ʜᴏàɴɢ đᴀɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄầɴ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴠɪệᴄ xâʏ ᴅựɴɢ ɴʜà ᴍáʏ, ᴄôɴɢ xưởɴɢ ᴘʜụᴄ ᴠụ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ɴʜà ᴠô địᴄʜ ᴏʟʏᴍᴘɪᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠề ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴠàɪ ɴăᴍ để ổɴ địɴʜ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʀồɪ sẽ ǫᴜᴀʏ ᴛʀở ʟạɪ Úᴄ sᴀᴜ. Đượᴄ ʙɪếᴛ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄủᴀ ɴᴀᴍ ǫᴜáɴ ǫᴜâɴ đã ᴠề ɴướᴄ ᴛừ ᴛʀướᴄ ᴛếᴛ ɴɢᴜʏêɴ đáɴ ɴʜâᴍ ᴅầɴ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, 𝟷 ᴛɪɴ ᴠᴜɪ ᴋʜáᴄ đượᴄ ᴅâɴ ᴛìɴʜ ʜếᴛ sứᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʟà ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʟê ᴠũ ʜᴏàɴɢ ᴄũɴɢ ᴠừᴀ ᴄʜàᴏ đóɴ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ɴʜí ᴛʜứ 𝟹. ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ ᴛʀở ᴠề ɴàʏ, ᴄả 𝟹 ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ᴄũɴɢ đềᴜ đɪ ᴛʜᴇᴏ ʙố ᴍẹ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đầᴜ ʟòɴɢ ᴄủᴀ ᴀɴʜ sẽ đượᴄ ᴛʜᴇᴏ ʜọᴄ ᴛạɪ ᴍộᴛ ɴɢôɪ ᴛʀườɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛế ʜệ sᴏɴɢ ɴɢữ để ᴄᴏɴ đượᴄ ᴛʀᴀᴜ ᴅồɪ ᴛʜêᴍ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ.

HOT: Quán quân Olympia giàu có bậc nhất vừa trở về Việt Nam làm việc sau 15 năm ở Úc, xem sự nghiệp mà choáng! - Ảnh 3.

ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ɴʜà ᴠô địᴄʜ ᴏʟʏᴍᴘɪᴀ ɴăᴍ ᴛʜứ 𝟼 ᴛʜể ʜɪệɴ ɴỗɪ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴋʜɪ ᴠề ɴướᴄ ʜọᴄ ᴛậᴘ

HOT: Quán quân Olympia giàu có bậc nhất vừa trở về Việt Nam làm việc sau 15 năm ở Úc, xem sự nghiệp mà choáng! - Ảnh 4.

ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ ᴠũ ʜᴏàɴɢ ɢầɴ đâʏ ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʟầɴ ᴛʀở ᴠề ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ

ʟê ᴠũ ʜᴏàɴɢ ᴄó ʙằɴɢ ᴄử ɴʜâɴ ɴɢàɴʜ Đɪệɴ ᴛử ᴄủᴀ Đʜ sᴡɪɴʙᴜʀɴᴇ, ᴛɪếɴ sĩ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴠề ǫᴜᴀɴɢ ʜọᴄ ʟượɴɢ ᴛử ᴠà ʟᴀsᴇʀ ᴛử ɴɢᴏạɪ.

ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷, ʟê ᴠũ ʜᴏàɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ᴅự áɴ ᴋʜởɪ ɴɢʜɪệᴘ ᴄʜᴜʏêɴ ᴠề ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴄảᴍ ʙɪếɴ ʜồɴɢ ɴɢᴏạɪ ʙằɴɢ ʜệ ᴛʜốɴɢ ɢươɴɢ xᴏᴀʏ sɪêᴜ ɴʜỏ. sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴄʜíɴʜ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠàᴏ ᴠɪệᴄ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴄảᴍ ʙɪếɴ ɴʜɪệᴛ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴛʀí ᴛᴜệ ɴʜâɴ ᴛạᴏ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴛòᴀ ɴʜà, ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴠà ɴʜà ᴍáʏ. ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴàʏ ɴʜậɴ đượᴄ ᴋʜá ɴʜɪềᴜ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴛừ ᴄáᴄ ɴʜà đầᴜ ᴛư ᴠà ᴄó ɴʜɪềᴜ đơɴ ʜàɴɢ ɢɪá ᴛʀị, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄả ɢᴏᴏɢʟᴇ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴋʜởɪ ɴɢʜɪệᴘ ɴàʏ, ᴀɴʜ ᴄũɴɢ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴄʜᴏ ʀɪêɴɢ ᴍìɴʜ ᴀɴʜ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ғᴏᴜɴᴅᴇʀ ᴄủᴀ xᴠɪsɪᴏɴ ᴛᴇᴄʜɴᴏʟᴏɢʏ – ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄʜᴜʏêɴ ᴠề ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɪᴏᴛ ᴄʜᴏ đô ᴛʜị ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ, ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ᴠà ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ. ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ʟà ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ đầᴜ ᴛɪêɴ ʀᴀ ᴍắᴛ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄʜɪếᴜ sáɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ɴʙ-ɪᴏᴛ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà đᴀɴɢ ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴄʜɪếᴜ sáɴɢ & ᴠɪễɴ ᴛʜôɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ.

HOT: Quán quân Olympia giàu có bậc nhất vừa trở về Việt Nam làm việc sau 15 năm ở Úc, xem sự nghiệp mà choáng! - Ảnh 5.

ᴛʀướᴄ đâʏ, ᴋʜɪ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ᴄʜủ đề ᴍᴜôɴ ᴛʜᴜở ᴄủᴀ ᴅâɴ ᴍạɴɢ sᴜốᴛ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ɴᴀʏ đó ʟà ᴄʜᴜʏệɴ ᴠề ɴướᴄ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜà ᴠô địᴄʜ ᴏʟʏᴍᴘɪᴀ, ʟê ᴠũ ʜᴏàɴɢ ᴛừɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ: “ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴄáᴄʜ ᴍìɴʜ đóɴɢ ɢóᴘ ᴛʜế ɴàᴏ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴍìɴʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ở đâᴜ. Đɪềᴜ ᴋɪệɴ ở đâʏ ᴛốᴛ ʜơɴ, ᴍìɴʜ ᴄó đɪềᴜ ᴋɪệɴ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ.

ᴛʜứ ᴍìɴʜ đóɴɢ ɢóᴘ ᴄʜᴏ đấᴛ ɴướᴄ ᴋʜɪ đó ᴄʜíɴʜ ʟà ᴄáᴄ ᴅự áɴ ʟɪêɴ ᴋếᴛ. ᴄʜứ ʙảɴ ᴄʜấᴛ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʟà ɴʜà ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ, ɴếᴜ đượᴄ ʟàᴍ đɪềᴜ ᴍìɴʜ ᴛʜíᴄʜ, ᴄó đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴄʜᴏ ʙảɴ ᴛʜâɴ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛʜì ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴàᴏ đầᴜ ᴛư ɴʜư ᴛʜế ᴛʜì đươɴɢ ɴʜɪêɴ ᴍìɴʜ sẽ ᴄâɴ ɴʜắᴄ ᴛʀở ᴠề”.

Nguồn: https://soha.vn/hot-quan-quan-olympia-giau-co-bac-nhat-vua-tro-ve-viet-nam-lam-viec-sau-15-nam-o-uc-xem-su-nghiep-ma-choang-20220301143425185.htm?fbclid=IwAR2y83SsacU-rYl0vUYWnmDuu0hHNc8VVOK4hj3c8bTx2agkk3kF0tDG1h8

Xem thêm: B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼

T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼

Bộ Công an điều động đại tá Đinh Văn Nơi làm giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼H̼Í̼ ̼H̼Ạ̼N̼H̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼-̼3̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼m̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ậ̼u̼.̼

Đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức Giám đốc Công an Quảng Ninh

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼â̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼K̼0̼2̼)̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼-̼3̼-̼2̼0̼2̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼-̼3̼-̼2̼0̼2̼3̼.̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼K̼0̼2̼.̼

Đại tá Đinh Văn Nơi - GĐ Công an Quảng Ninh là người thế nào

Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼0̼3̼ ̼-̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼.̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM